Zeqir Limani

Këshilltar

I diplomuar në Biznes dhe Ekonomi, drejtimi Menazhment dhe Marketing. I Punësuar në postën e RMV.