Valdeta Beqiri

Këshilltare

Nga Gostivari, Studimet i ka kryer në fakultetin Pedagogjik Kirili dhe Metodi – Grup klasor. Është e punësuar në Shkollën Fillore ‘’Bashkimi’’