Sabiha Pirgozi

Këshilltare

Lindur në Gostivar. Magjistre e Gjuhës dhe Letërsisë Turke. E punësuar në Qëndrën për Kulturë ‘’ASNOM’’ Gostivar.