Osman Mislimi

Këshilltar

I diplomuar në Ekonomi. I punësuar në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe planifikimit Hapësinor, udhëheqës i departamentit në suaza të sektorittë financave me përvojë pune 11 vjecare.

Me funksione të rëndësishme si Anetar Bordi në Agjencinë për kadastër të Patundshmërisë, Zëvëndës kryetar Bordi në ndërmarrjen  publike për rrugë shtetërore.