Orhan Sadiku

Këshilltar

 Lindur dhe shkolluar në Gostivar. Aktualisht është në përfundim të studimeve në Univesitetin Shtetëror të Tetovës, dega Ndërtimtari, Inxhinieri Konstruktive