Miran Bilalli

Këshilltar

Nga Fshati Çajlë, Shkollimin fiillor e ka kryer në Çajlë, të mesmin Shkollën e Mesme Komunale të Mjkësisë në Gostivar. Ka mbaruar studimet në Universitetin e Tetovës, Fakulteti i Shkencave Mjekësore – Dega  Fizioterapi.