Luiza Iseini

Këshilltare

Ndjek studime specialistike – Drejtimi Biznes menaxhment -Aue FON Shkup
Ekonomiste e diplomuar – Drejtimi Marketing & Menaxhment –USHT-Tetovë
Profesor i diplomuar i Gjuhës dhe Letërsisë Italiane –Fakulteti Fillologjik -USHT-Tetovë
Përvoj pune si Mësimdhënëse në lëndët Ekonomike
Përvoj pune si Mësimdhënëse e Gjuhës Italiane në Qendra për gjuhë të huaja
e-mail. luiza.iseini01@gmail.com