Husamedin Sulejmani

Këshilltar

Në moshë shumë të re është aktivist i këshillit vendor të Zdunjës.