Halim Zeqiri

Këshilltar

Nga Çegrani. Ka kryer studimet në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës.

Me përvojë pune Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut për 4 vjet, pastaj në Drejtorinë e të hyrave Publike, ndërsa këto 10 vjet punon si Këshilltar i Pavarur.