Gazmend Ramadani

Këshilltar

Ka përfunduar studimet për Administratë Publike. I punësuar Në fondin pensional në Gostivar.