Gajur Sejdini

Këshilltar

Nga Debreshi. I punësuar si mësimdhënës në Shkollën Fillore ‘’Faik Konica’’ në Debresh, në të cilën ka qënë edhe drejtor gjatë viteve 2002-2010.