Filiknaze Nuhiu

Këshilltare

E diplomuar në Administratë Biznesi, në Universitetin e Tetovës. E punësuar në sektorin privat. Motoja e saj: Familja, gjithçka.