Esma Islami

Këshilltare

Ka studiuar në Universitetin Kirili dhe Metodi në Shkup, në Fakultetin Pedagogjik, grup klasor. E punësuar si mësimdhënëse në shkollën fillore komunale ‘’Mustafa Kemal Ataturk’’ në fshatin Banjicë.