Bedri Osmani

Këshilltar

Shkollimin fillor dhe të mesëm i kreu në Gostivar, ndërsa aktualisht ndjek studimet e larta në dy universitete njëkohësisht, Shkencat Juridike pranë Universitetit Shën Kirili dhe Metodi ‘’Justiniani i parë’’ dhe Shkencat Ekonomike pranë Universitetit Ndërkombëtar të Strugës.