Aziz Dauti

Këshilltar

Nga Forina. Ka mbaruar fakultetin e Shkencave Mjekësore në Universitetin e Tetovës.

Me profesion mjek i përgjithshëm, Asistent në Fakultetin e Shkencave Mjekësore pranë UT, si dhe Instruktor i Ndihmës së parë pranë Kryqit të Kuq në Gostivar.