Arsim Disha

Këshilltar

Nga Sërmnova. Pedagog i diplomuar. I punësuar në Qëndrën për Kulturë në Gostivar në cilësinë e Bashkëpunëtorit për Marrëdhënie Ndërkombëtare.

Ka kryer funksionin e bashkëpunëtorit me Ministrinë për Sistem Politik dhe Marrëdhënie ndërmjet Bashkësive. Me mbi 15 vjet përvojë pune në fusha të ndryshme të kulturës artit, menaxhimit dhe administrimit.