Afrim Aruçi

Këshilltar

Specialist i Biokimisë Mjekësore – në Universitetin Shën Kliment Ohridski, cikli i parë dhe i dytë, Me mbi 30 vjet përvojë pune, nga këto 27 vjet ka punuar në Spitalin e Përgjithshën të Gostivarit, tre vitet e fundit si Udhëheqës i Laboratorit.

Është anëtar i Shoqatës së specialistëve të biokimisë dhe përgjegjës për rajonin Gostivar, Tetovë, Kërçovë.