ZHVILLIMI URBAN, INFRASTRUKTURA DHE RITJA E CILËSISË NË SHËRIMET KOMUNALE